Wonen

Door het tekort aan sociale huurwoningen is er woningnood in Nederland, er zijn honderdduizenden woningen te weinig. Hierdoor zijn jongeren overgeleverd aan particuliere huisbazen. Zij maken van het tekort misbruik om extreem hoge huurprijzen te vragen, geen of te weinig onderhoud te plegen en huurders te intimideren terwijl zij hun zakken vullen. Zulke mensen noemen we huisjesmelkers.

ROOD reikt al meer dan 10 jaar (!) de ‘Huisjesmelker van het Jaar’-prijs uit aan de slechtste huisbaas van Nederland. Na 10 jaar was er groot landelijk succes. Er werd een vergunningstelsel ingevoerd waardoor huisbazen die herhaaldelijk de fout ingaan, beboet kunnen worden en zelf hun vergunning kwijt kunnen raken. Maar we gaan door.

ROOD vindt dat de woningnood aangepakt moet worden. Door het bouwen van voldoende betaalbare woningen pakken we de woningnood aan en zetten we huisjesmelkers buitenspel. De corporaties die de woningen beheren moeten democratisch georganiseerd zijn. Dat betekent dat huurders zeggenschap over hun woning. Op die manier bouwen we samen aan meer democratie, het gemeenschapsgevoel in de buurt en zorgen we dat een veilige woonomgeving mogelijk wordt voor iedereen.

Ben je het hiermee eens? Laat dan hier je gegevens achter.