Nieuws

Snel opheldering over verkeersproblemen door winterse weer

SP-Kamerlid Farshad Bashir heeft mede namens Ineke van Gent (GroenLinks) en Jacques Monasch (PvdA) een verzoek ingediend om snel geinformeerd te worden over de genomen maatregelen om Nederland in beweging te houden. 'Wij willen weten wat de stand van zaken is op de weg, het spoor, het water en de lucht. Ook willen wij weten welke extra maatregelen er genomen worden of genomen kunnen worden om het verkeer weer in beweging te krijgen.'

Kabinet wil studiefinanciering master afschaffen

Staatssecretaris Zijlstra heeft bekend gemaakt dat hij de studiefinanciering voor master opleidingen wil afschaffen. Studenten die willen doorstuderen zullen moeten gaan lenen, Dit betekent dat er op jaarbasis €3200 euro meer betaald moet gaan worden voor een masteropleiding. ROOD vindt dit een asociale bezuinigingsmaatregel die studeren alleen maar mogelijk maakt voor de elite.

Succes voor ROOD Zutphen: skaters krijgen skatebaanverlichting

Maandag 16 januari, laat in de avond stemde de gemeenteraad van Zutphen bijna in zijn geheel voor het SP-plan voor verlichting op The Canyon. Alleen de Christen Unie bleek tegen.

"Actie voeren werkt," aldus Ellis Müller van ROOD Zutphen, "dat hebben we ook hier weer mee laten zien. Door samen in verzet te komen kun je de wereld een stukje beter maken."

TU Delft zwakt opleiding af

De Technische Universiteit Delft gaat een van de opleidingen afzwakken. Ze doet dit onder druk van het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Volgens Zijlstra moeten studenten sneller afstuderen, hierover zijn afspraken gemaakt met de universiteiten. Wanneer de universiteiten die afspraken niet halen worden ze gekort op de financiën. Om dat voor te zijn wordt aan de Bacheloropleiding Lucht- en Ruimtevaarttechniek het vakkenpakket uitgedund en de studielast verminderd. Zo kunnen studenten de studie sneller doorlopen.

Pagina's