Nieuws

ROOD voert strijd tegen Flexcontracten

Donderdag 12 oktober stonden we met ROOD Nijmegen in de stad voor onze strijd tegen flex. Naast tijdelijke contracten zijn er oproepcontracten en nulurencontracten die leiden tot grote onzekerheid. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat jongeren geen fatsoenlijk bestaan op kunnen bouwen. Veel jongeren gaan van flexcontract naar flexcontract. Zo blijven jongeren in een permanente slechte financiële positie waar ze maar moeilijk uit kunnen komen.

Nieuw kabinet zorgt voor nog meer onzekerheid

Ruim een half jaar hebben we er op moeten wachten, maar het nieuwe regeerakkoord is er dan eindelijk. De onderhandelende partijen konden kiezen voor meer zekerheid, minder flexmisbruik en het herinvoeren van de basisbeurs. Dat deden ze niet. Rutte III gaat door op de oude, neoliberale weg. Multinationals krijgen cadeaus en jongeren worden opgescheept met nog meer onzekere flexcontracten. Ondertussen wordt om ons heen alles duurder, van de huurprijzen tot de zorgpremie en van de kapper tot een brood bij de supermarkt.

ROOD in gesprek met studenten

Woensdag 11 oktober sprak ROOD Den Haag met studenten over hun (bij)baan naast hun studie. Zij zijn actief in gesprek geweest met HBO- en MBO- studenten. Veel jongeren geven aan naast hun studie een bijbaan te hebben zonder vast contract. Deze flexcontracten zorgen ervoor dat zij onwetend zijn over het aantal uur dat zij per week werken. Ook jongeren die wel een vast contract hebben bij het werk waar zij een bijbaan hebben, zijn onzeker over hun toekomst.

Steun voor de stakende leraren!

Vanochtend vertrokken vanuit heel het land stakende basisschoolleraren naar Den Haag voor minder werkdruk en meer loon. Terechte eisen, leraren verdienen in Nederland minder dan in de rest van Europa terwijl de klassen hier voller zijn. Daarom steunde ROOD vandaag de leraren op verschillende vertrekpunten door heel het land met eten en drinken om de soms lange bus- of treinreis goed door te komen.

De schoolkostenactie!

Deze week is ROOD Breda verschillende scholen van het ROC langsgegaan. Recent is in het nieuws geweest dat MBO-scholen teveel geld vragen van hun leerlingen. Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld materialen zoals overalls en dergelijke die de studenten zelf moeten aanschaffen.

Pagina's