Nieuws / 30 oktober '20 / ROOD Utrecht

Our Letter to Camelot

Click here to sign the letter

Dear Camelot, 

We are tenants renting your studios at Utrecht Science Park. We are currently dissatisfied with our experience with you as our landlord. We have noticed a complete lack of transparency, significant problems with the studios, and the quality of the housing and services are not in proportion to the price.

For instance, we object to the cleaning fee of €100 that we are charged upon entering into the lease agreement. We find this objectionable as it is the renter’s responsibility to clean the property before delivering it to the tenant. Additionally to the redundant fee, many of our studios were still dirty when we moved in. 

We have also noticed a lack of transparency in regards to the service costs. The service costs of €135  per month and the furnishing costs of €70 per month are incredibly high, but we were not given any information on how these costs were calculated. We want to see the calculations. 

There are other high costs that we have encountered while living here. For instance, the price of the laundry facility,  €4,25 for using the washing machines and  €2,75 for the use of the dryers is unreasonably high. Furthermore, the €90 fee that we are charged when we accidentally lock ourselves out is disproportional and also unreasonable as we are also not allowed to make copies of our keys. We demand that these costs are lowered and that we are allowed to produce a copy of our keys. 

Additionally, many of us have also experienced problems with the heating in our studios. Some of us have entirely defective heating, and others have heaters that have a will of their own. We have alerted you multiple times about this problem, but you have failed to act. We expect of you to fix all the heating problems and refund the heating costs that we have paid thus far. 

We are also dissatisfied with the unrealistic expectations you have placed on us. We are expected to keep our studios in the state we’ve received it, but this is not possible. For example, the material of the kitchen wall is completely unsuitable for use in the kitchen. Its material is impossible to clean with regular kitchen use. When we voiced these concerns, we were dismissed entirely. The responsibility for this is placed on us, even though you chose the cheap and insufficient quality of the materials. We find this disagreeable, and we demand change.

Lastly, we want to reiterate our frustrations in your lack of transparency. Your practices seem to be intent on making it difficult for tenants to know their rights and obligations. This is made incredibly clear by the fact that large parts of the contract are not available in English, even though a significant portion of the tenants are international students. The complete English contract needs to be available for all tenants. 

Our demands are: 

- Stop charging tenants the cleaning fee and refund the tenants that have already paid it.

We demand that you resolve these problems as soon as possible. We are not wealthy, and many of us are in a precarious financial situation. Many of us are unfamiliar with our rights as tenants in the Netherlands. For this reason, we want to be able to trust our landlord to not take advantage of us, and people like us.

Kind regards, 

Tenants at Camelot Campus 030 Limapad & ROOD Utrecht

Nederlandse versie:

Beste mensen van Camelot,

Wij zijn studenten die kamers huren bij uw bedrijf op het Utrecht Science Park. Wij zijn ontevreden over onze ervaring daarmee en we merken een enorm gebrek aan transparantie. Er zijn problemen met de kamers waarin wij wonen en de prijs van de kamers staat niet in verhouding met de daadwerkelijke kwaliteit die geleverd wordt. 

Zo hebben wij bezwaar tegen het feit dat er € 100 schoonmaakkosten aan ons wordt gevraagd als we de kamer krijgen. Dit vinden we ergerlijk, omdat het schoonmaken van gebruikte kamers jullie verantwoordelijkheid is. Daar bovenop merken we niks van de gemaakte kosten, aangezien bij binnenkomst de kamers consequent vies zijn. 

Tevens is het niet transparant waar de servicekosten die we betalen nou daadwerkelijk aan uitgegeven worden. We betalen ons stuk aan de meubileringskosten en de kosten voor de publieke ruimte. Daarom willen wij de berekeningen hiervan onder ogen krijgen. 

Een ander punt wat veel vragen bij ons oproept zijn de hoge kosten die worden gevraagd voor andere dingen, zoals het gebruik van de wasmachines en de € 90 die we betalen als we buitengesloten zijn. Wij eisen dat deze onredelijke kosten significant worden verlaagd. Ook eisen we het recht op om een extra sleutel te kunnen maken voor onze deur, omdat betalen voor de kamer genoeg zou moeten zijn.

Daarnaast willen wij aandacht vragen voor de problemen die we ervaren met de verwarming. Sommigen van ons hebben een verwarming die het helemaal niet doet, anderen hebben een verwarming die erg gebrekkig werkt of een eigen wil lijkt te hebben. Wij hebben dit probleem al meerdere keren aan jullie gemeld, maar daar is vrijwel niets mee gedaan. Wij verwachten dat jullie dit zo snel mogelijk oppakken en de verwarmingskosten die tot nu toe zijn betaald teruggeven. 

Verder zijn we sterk ontevreden over jullie onrealistische verwachtingen. Jullie willen bijvoorbeeld dat we onze keukens volledig schoon houden, terwijl dit met normaal gebruik onmogelijk is, gegeven het materiaal van de wand. Jullie schuiven dus verantwoordelijkheid af naar ons, terwijl jullie hebben bepaald dat het gebouw goedkoop geleverd moest worden. Wij vinden dit niet kunnen en eisen verandering.

Als laatste willen we nog onze frustratie uiten over het gebrek aan transparantie. Jullie beleid lijkt er op te zijn gericht het zo moeilijk mogelijk te maken voor studenten om besef te krijgen van hun rechten en plichten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de contracten die deels alleen in het Nederlands worden gegeven, terwijl de meeste van ons internationals zijn. Wij willen een compleet contract in het Engels.  

Onze eisen zijn dus als volgt:

- Schaf de € 100 schoonmaakkosten af en geef dat geld terug aan hen die dat al betaald hebben. Dit betalen jullie voortaan zelf.  

- Meer transparantie, waaronder concrete en volledige berekeningen van de door jullie gemaakte kosten. 

- Verlaag de kosten van de wasmachine zodat de totale kosten van wassen en drogen niet meer dan € 3,50 bedragen.

- Repareer de kapotte verwarmingen en controleer of de verwarmingen op de andere kamers het wel doen. Geef de verwarmingskosten die mensen in de tussentijd hebben betaald terug. 

- Pas het beleid van de keukens aan en zorg ervoor dat er beter materiaal op de muren van de keukens komt, zodat er geen vlekken meer ontstaan bij een redelijk gebruik van een keuken. Stop in het algemeen met het stellen van onrealistische eisen. 

 

Wij eisen dat deze dingen door jullie worden opgepakt binnen een korte termijn. Wij zijn niet kapitaalkrachtig en hebben een onzekere economische situatie. Ook hebben de meeste van ons geen goede kennis van onze rechten hier in Nederland. Daarom lijkt het ons vanzelfsprekend dat een bedrijf dat aan ons verhuurt een voordelige en betrouwbare dienst levert.

Met vriendelijke groeten,

Huurders van Camelot Campus 030 Limapad en ROOD Utrecht.