Nieuws / 10 juli '18 / ROOD Utrecht

Stoepkrijtwedstrijd op Stadhuisbrug

 Vorige week kregen vier studenten 140 euro boete voor stoepkrijten van leuzen tegen de bezuinigingen op de faculteit Geesteswetenschappen. Volgens de Utrechtse Algemene Plaatselijke Verordening is stoepkrijten niet toegestaan. Op woensdag 4 juli  heeft SP in Utrecht een stoepkrijtwedstrijd georganiseerd op de Stadhuisbrug uit protest tegen dit belachelijke verbod.Aanwezigen hebben urenlang gekrijt, met resultaat! Uiteindelijk is burgemeester Jan van Zanen de gestoepkrijtte brug komen bekijken, en heeft hij aangegeven het stoepkrijtverbod uit het lokale wetboek te halen.SP-raadslid Ruurt Wiegant: ‘Studenten protesteerden tegen de bezuinigingen die de universiteit wil doorvoeren op de faculteit Geesteswetenschappen, door met spuitstoepkrijt de tekst ‘Zeg nee 27-6’ aan te brengen op straat aan de Drift. Volstrekt belachelijk dat daar überhaupt tegen opgetreden wordt. Laat staan een boete van € 140 per persoon. Met één emmertje water of één buitje is het weer weg.’