Nieuws / 16 maart '20 / ROOD Rotterdam

Coronavirus en het Kapitalisme

De crisis van het Coronavirus komt als een vloedgolf over Europa en andere Westerse en niet-Westerse staten. Zowel de aanpak als het ontstaan van het virus leggen hierbij de problematiek van het kapitalisme bloot.

Het virus is ontstaan in China, waar dierenmarkten en de natuur opengegooid zijn voor en door de lobby van het grootkapitaal. Dieren worden in gecommercialiseerde markten opeengepakt in kleine hokken, wat snelle verspreiding van virussen en infecties in de hand werkt. De kapitalistische land- en dierbouw zorgt voor een structurele afbraak van biodiversiteit en kwaliteitsnormen, waar wij allemaal de prijs voor betalen.

In het Westen is de problematiek van het kapitalisme net zo goed zichtbaar. De aanpak van landen als de V.S. en het Verenigd Koninkrijk lijkt meer belang te hechten aan winst en het stabiliseren van de economie dan de volksgezondheid. Terwijl part-timers en mensen met flexbanen geen serieuze garantie van inkomen krijgen staan de Westerse staten en de banken al weer klaar om grote bedrijven te redden. De Coronacrisis lijkt om te slaan in een algehele crisis van de kapitalistische economie.

Jarenlange bezuinigingen op ziekenhuizen en een uitgekleed zorgsysteem zorgen ervoor dat testkits niet breed beschikbaar worden gemaakt en zorginstellingen al snel aan hun capaciteit zitten. Zo wordt in de V.S. een prijs van meer dan 2000 dollar gerekend voor een Corona doktersbezoek en valt een Coronatest in Nederland onder je eigen risico.

Terwijl wij moeten wachten op een vaccin concurreren de farmaceutische bedrijven zich elkaar kapot om als eerst een monopolie te krijgen op het broodnodige medicijn. Het ligt in de lijn van verwachting dat wanneer zo'n vaccin eindelijk klaar is we de hoofdprijs moeten betalen, ofwel in persoonlijke zorgbijdrages of via massale subsidies. Zoals altijd wordt dus de prijs van een crisis neergelegd bij de werkende mens.

Terwijl de rijken vluchten naar hun eigen bunkers met massale voorraden zitten wij met leeggehamsterde supermarkten, sociale isolatie en een verlies aan inkomen. De strijd voor het socialisme en een betere wereld staat ook bij de Coronacrisis weer op de agenda. Publiek gecontroleerde vaccinontwikkeling, versterkte sociale zekerheid en een uiteindelijke breuk met het kapitalisme zijn onvermijdelijk als we op een sociale manier deze crisis, en de overige crises ten gevolg van het kapitalisme, (definitief) willen oplossen!