Nieuws / 23 december '19 / ROOD Rotterdam

Filmavond met ROOD Rotterdam

Recentelijk organiseerden wij met de groep een nieuwe filmavond voor leden en sympathisanten. Met een groep van zo'n 20 man werd er een film over maatschappelijk onrecht en verzet gekeken. Na de film was er ruimte voor een borrel en een uitgebreide discussie over de verschillende vraagstukken waar de film op inging.Tijdens de discussie werden er verschillende punten belicht. Termen als klasse, identiteit en onderdrukking werden op de film toegepast en er werd gekeken naar hoe we onze eigen socialistische analyse erop los konden laten. Na een discussie over de film zelf ging het vooral over welke vraagstukken de film ons voorlegde. Hoe zou een beweging tegen het kapitalisme eruit moeten zien? Hoe zouden we de lessen van deze film kunnen verwerken in ons dagelijk activisme?Na de discussie was er ruimte voor een borrel en was het tijd om na te denken over nieuwe acties en activiteiten!(De naam van de film is in verband met copyright niet genoemd)