Activiteit

Permanente oorlog - Is het eind in zicht?

Sinds 2001 is - met als startpunt de invasie en bezetting van Afghanistan door het Westen - een permanente oorlog gaande in het Midden-Oosten. Na Afghanistan volgden Irak (2003), Libië (2011), opnieuw Irak en ook Syrië (2014). In de tussentijd zijn geheime oorlogen gestart in onder meer Jemen, Pakistan en Somalië. Onder de noemer ‘War on Terror’ is geprobeerd het terrorisme in te perken. Ook Nederland heeft steun geleverd aan deze Amerikaanse oorlogen, steun die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Ledenvergadering ROOD, jong in de SP

Op zondag 10 juni aanstaande houdt ROOD, jong in de SP haar eerste ledenbijeenkomst van 2018 in De Moed in Amersfoort. Op deze dag blikken wij terug op het afgelopen jaar en kiezen wij een nieuw bestuur. Natuurlijk hopen we dat ook jij aanwezig bent! Vergeet niet je vooraf aan te melden voor de ledenvergadering, ook in verband met de lunch. Binnenkort verschijnt ook het concept-jaarverslag 2017 op SP-net.

Zomerschool 2018 'Verover de toekomst'

Van 21 tot en met 27 juli organiseert ROOD de Zomerschool, een week vol inspirerende en leerzame scholingen. Het thema dit jaar is 'Verover de toekomst'. Het gaat weer een inspirerende week worden met interessante sprekers. Naast leerzaam, is de zomerschool ook heel gezellig. Je leert ROOD-leden uit het hele land kennen en hebt aan het einde van de week alle kennis en inspiratie om verandering teweeg te brengen.

Informatie over aanmelden en de aankondiging van alle sprekers volgt later op de website, hou die dus goed in de gaten! 

Discussieavond over de Sleepwet - Nijmegen

Tegelijk met de gemeenteraads-verkiezingen vindt op 21 maart het referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de Sleepwet. Deze wet geeft Nederlandse veiligheidsdiensten de bevoegdheid om massaal gegevens binnen te halen van onschuldige burgers. Bovendien mogen zij deze informatie delen met de geheime diensten van andere landen, ook wanneer zij deze gegevens zelf nog niet hebben geanalyseerd. Vertrouwen wij erop dat Trump hier zorgvuldig mee om zal gaan?

Discussieavond over de Sleepwet - Utrecht

Tegelijk met de gemeenteraads-verkiezingen vindt op 21 maart het referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de Sleepwet. Deze wet geeft Nederlandse veiligheidsdiensten de bevoegdheid om massaal gegevens binnen te halen van onschuldige burgers. Bovendien mogen zij deze informatie delen met de geheime diensten van andere landen, ook wanneer zij deze gegevens zelf nog niet hebben geanalyseerd. Vertrouwen wij erop dat Trump hier zorgvuldig mee om zal gaan?

Discussieavond over de Sleepwet - Leiden

Tegelijk met de gemeenteraads-verkiezingen vindt op 21 maart het referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de Sleepwet. Deze wet geeft Nederlandse veiligheidsdiensten de bevoegdheid om massaal gegevens binnen te halen van onschuldige burgers. Bovendien mogen zij deze informatie delen met de geheime diensten van andere landen, ook wanneer zij deze gegevens zelf nog niet hebben geanalyseerd. Vertrouwen wij erop dat Trump hier zorgvuldig mee om zal gaan?

campagneknaller noord

ROOD Amsterdam gaat mee met de SP campagne voeren in Noord om de bewoners te betrekken bij de strijd voor een sociale en diverse stad.

We verzamelen om 13:00 in buurtcentrum De Driehoek. Rond 16.00 vertrekken we weer.

Pagina's