Nieuws / 19 januari '20 / ROOD Groningen

ROOD Groningen organiseert geslaagde scholing over klassenstrijd

Afgelopen vrijdag organiseerden we Rode Draad: Klassenstrijd door de Eeuwen heen. Samen met een grote groep geïnteresseerde jongeren luisterden we naar Marxkenner Matthijs van Otterdijk over het centrale motief in alle menselijke maatschappijen tot nu toe: de klassenstrijd.

Het steeds terugkerende principe van de botsing tussen de machthebbers, die bovenal hun eigen positie in stand willen houden, en de machtelozen, die vechten voor rechten die hen een kans geven op een beter leven. Uit dit verzet tegen uitbuiting en onrecht is veel moois gekomen, van het stemrecht tot het weekend - maar we zijn er nog lang niet!  Ook de moderne kapitalistische maatschappij is gebouwd op de tegenstelling tussen mensen met geld en invloed en de mensen die er alleen voor staan. Dit is aan vele misstanden in de samenleving te merken: hoe kan het bijvoorbeeld dat er miljardensubsidies worden gegeven aan het grootkapitaal terwijl de zorg verder en verder aftakelt? Waarom hoeft Shell nog geen cent aan belastingen te betalen terwijl onze onderwijzers maandenlang de straat op moeten voor broodnodige investeringen in het onderwijs?  Het is de taak van de Socialistische Partij om de mensen zonder geld of macht te verenigen in de strijd voor onze gedeelde belangen, tégen de liberale machthebbers en het kapitaal.

Alleen als wij een samenleving bouwen waarin de macht ligt bij ons, de werkende klasse, de klasse die dit land heeft gebouwd en draaiende houdt, zullen we een toekomst tegemoet kunnen treden zonder uitbuiting en ongelijkheid. ‘Rode Draad’ gaf ons een theoretisch kader waarin we deze strijd voeren: nu gaat de strijd op straat verder; voor betaalbare woningen, schuldenvrije studenten en sociale voorzieningen voor jongeren. Doe je mee aan onze strijd?