Nieuws / 6 mei '20 / ROOD Groningen

Opinie: Het schuldenstelsel in tijden van corona

Misschien voelde deze crisistijd eerst aan als een vakantie. Je hoefde niet naar college of naar werk en kon op je gemak thuis de dag indelen. Maar dit vrije gevoel verdween al gauw bij de meesten onder ons. Waren we de flexibele contracten zonder doorbetaling bij onze bijbaantjes, de mogelijke studievertraging in het onderwijs en flinke onduidelijkheid over onze toekomst even vergeten?

De realiteit van deze crisis is dat 70% van de werkende 18- tot 25-jarigen een flexibel en onzeker arbeidscontract heeft, zonder vaste uren. Mensen met deze contracten worden niet doorbetaald en als eerste ontslagen in crisistijden. Voor een grote groep studenten is de schade nu te overzien: de huur en de andere kosten kunnen in ieder geval voldaan worden door de lening vanuit DUO. Nu sommige studenten wel financieel in de knel komen omdat ze niet meer kunnen werken, komt de minister van onderwijs met een geweldige oplossing voor dit prangende probleem. Waar grote multinationals – die gouden jaren achter de rug hebben – direct onvoorwaardelijke financiële steun krijgen, mogen studenten extra bijlenen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Neem nog maar wat extra schuld op je is dus het advies, terwijl velen onder ons al niet meer op de site van DUO durven in te loggen vanwege de hoogte van hun schuld. Dit gaat vaak om zulke grote bedragen dat ze je het hele werkende leven zullen blijven achtervolgen. Zo betalen we over tientallen jaren nog voor het huidige gebrek aan steun van de overheid.

ROOD vindt dat het anders kan en anders moet. Studenten zouden zich niet in de schulden moeten steken om een dak boven het hoofd te hebben of de wekelijkse boodschappen te doen. Waarom worden multinationals en succesvolle ondernemers zonder te vragen gesteund, terwijl studenten zelf de rekening moeten betalen?

Het leenstelsel moet er dus uit. Maar de terugkeer van de basisbeurs is niet voldoende om de problemen op te lossen. Als we onderwijs zien als een onvoorwaardelijk recht voor iedereen om zichzelf te ontwikkelen moet het onderwijs gratis worden, zodat iedere student met een schone lei aan zijn werkende leven kan beginnen. Een basisbeurs moet daarnaast nog bestaan – niet voor studiekosten, maar voor de alledaagse kosten als boodschappen en huur. De terugkeer van de basisbeurs zonder de invoering van gratis onderwijs betekent dat er zinloos geld wordt rondgepompt. De staat schenkt jou dan een maandelijks bedrag zodat jij dat geld later als collegegeld weer terug kan betalen aan de staat. Dat is inefficiënt en onzinnig.

Als de coronacrisis één ding laat zien is dat het schuldenstelsel failliet is en dat studenten recht hebben op zekerheid over hun inkomen en toegankelijk onderwijs, zonder zichzelf verder in de schulden te werpen. Niet alleen in crisistijd, maar ook in de toekomst.

Ervaar jij problemen als student door de coronacrisis en wil jij je verhaal met SP Groningen delen? Meld je dan aan op deze pagina. Wil je je bij ROOD inzetten voor onderwijs zonder schulden, meld je dan aan op onderstaande link!