Opinie / 22 maart '20 / ROOD Den Haag

Woningen weer van ons!

Wij als socialisten handelen om een klasseloze maatschappij na te streven. Maar wat houdt dat eigenlijk in? En waarom doen wij de dingen zoals we ze doen? Waarom voeren we actie op bepaalde thema's? Nu we de komende tijd niet de straat op kunnen vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus, publiceren we aankomende tijd elke week een korte opinie van één van onze actieve ROOD-leden uit de groep. Deze week schrijft Tijmen van Wijngaarden over waarom wij actievoeren tegen huisjesmelkers!

In Nederland woont volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau ongeveer 40% van de bevolking, vooral mensen met een lager inkomen, in een huurwoning. Deze kan worden gehuurd bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder. Het geld dat mensen betalen aan hun particuliere verhuurder, ook wel 'huisbaas' genoemd, wordt elke maand gemakkelijk geïnd. Deze huisbazen beschikken vaak zonder wat voor rede over een grote som geld en zijn nu in de mogelijkheid om dit geld zonder arbeid te laten groeien. Dit is immoreel. Zij dragen niets bij aan de samenleving maar houden wel elke maand hun hand op omdat zij op dat een bepaald moment de mogelijkheid hadden om woningen aan te schaffen. De meerderheid van de huisbazen heeft niets te maken met de bouw van hun pand, ze verrichten verder geen diensten en laten vaak anderen betalen om, in enkele gevallen, het pand te onderhouden. 

De inkomsten van huisbazen zijn dus volledig gebaseerd op de behoefte van mensen om een dak boven hun hoofd te hebben. Door de steeds groter wordende schaarste op de woning 'markt' is het voor huisbazen eerder regel dan uitzondering om te hoge prijzen aan hun huurders te vragen voor slecht onderhouden woningen. Er is nog meer vrij spel voor deze vorm van uitbuiting als het aantal sociale huurwoningen in Nederland steeds lager wordt. 

Dit moet wat ons betreft anders. Maar hoe doen we dat? 

In ieder geval via een proces van democratisering en collectivisering van alle huurpanden. Laten we zorgen dat woningcorporaties weer huurwoningen gaan aantrekken en we de mogelijkheid hebben om woningen van huisjesmelkers te kunnen onteigenen. Vervolgens moeten we huurders zelf kunnen laten bepalen wat er met de panden gebeurt. Op deze manier houden huurders zeggenschap en wordt het winstoogmerk er uitgehaald. Wonen is een recht. Daar mag geen geld over verdiend worden. Strijd mee met ons tégen huisjesmelkers en vóór een woning voor iedereen.

Bronnen: https://digitaal.scp.nl/ssn2018/wonen/ | https://www.ad.nl/wonen/100-000-sociale-huurwoningen-minder-in-vijf-jaar-de-trend-is-zorgwekkend~aaeef26d/?referrer=https://www.google.com/