Opinie / 29 maart '20 / ROOD Den Haag

Covid-19, de daklozen en krakers in Nederland

Het aantal daklozen in Nederland is het afgelopen decennium verdubbeld. Met een groei van 17.000 in 2009 naar 39.000 in 2019, kunnen we constateren dat de situatie voor daklozen in Nederland aanzienlijk verslechterd is en de komende tijd verder zal verslechteren door het tekort aan sociale huisvesting. Naast de daklozen is een ook een grote groep krakers. Hoewel dit tegenwoordig illegaal is zien we nog steeds grote groepen die kraken, vanwege ontberingen of als protest tegen de grote leegstand van gebouwen die alleen de allerrijkste kunnen betalen.

Deze groepen zijn nu het meest kwetsbaar tijdens de huidige Covid-19 pandemie. De daklozen kunnen niet in zelf-isolatie. Zij slapen op straat in het slechtste geval en in het beste geval in een hostel of opvang met andere in dezelfde situatie. Voor de daklozen wordt het nu nog moeilijker, nu opvangen vol zitten en hostels hun deuren sluiten tegen verdere verspreiding van het virus. Krakers zijn net zo kwetsbaar. Hoewel krakers  vooral jong volwassen zijn en dus niet in de risico groepen vallen, is het voor hun lastig een stabiel kraakpand te vinden. In 2012 was de gemiddelde kraakperiode van een pand in Amsterdam nog 6 maanden, maar vanaf 2015 is dat vaak niet meer dan 2 weken. Uitzetting van krakers leid tot een groot risico om besmet te raken terwijl ze een nieuwe plek zoeken, wat tegenwoordig ook al niet makkelijk is.

De maatregelen van de overheid voor dakloosheid en kwetsbare woningen, zoals kraakpanden zijn niet genoeg en betreurenswaardig. Nu de situatie de afgelopen tijd erg verslechterd is met nieuwe besmettingen en nieuwe intensieve maatregelen, zijn de meest kwetsbare onzichtbaar geworden terwijl zij juist gezien moeten worden nu zij het grootste risico om besmet te raken vanwege hun levensomstandigheden. Het resultaat wat ik hiervan verwacht is dat de grootste schade bij deze bevolkingsgroepen terecht komt. Verder zien we nu het onderliggende probleem dat onze overheid met liberale hervormingen heeft veroorzaakt door daklozen en krakers sociale voorzieningen te ontnemen en het leven moeilijk te maken.

Dus wat te doen?

In sommige steden zoals bijvoorbeeld Breda, waar er nog maar 3 stabiele kraakpanden zijn zien we dat de lokale overheid in februari, toen het virus al in Nederland was, de krakers nog steeds wilde uitzetten. Deze mensen komen nu op straat te staan. De grote onzekerheden voor deze groepen blijk niks te betekenen voor de gemeente die het pand weer terug wil geven aan een vastgoedbaas. Deze crisis zou er juist voor moeten zorgen dat gemeentes krakers zoals deze beschermd van besmetting en ze dus niet op straat zetten. Helaas is dit nog niet het geval.

Als we kijken naar de daklozen, zie ik dat dat overheid geen enkele maatregel treft om deze groepen te helpen. In een artikel van de Volkskrant (zie link hieronder), daklozenopvangen, in dit geval in Amsterdam, worden gesloten. Dit zorg ervoor dat de daklozen, vooral de ongedocumenteerde, het grootste risico gaan lopen, omdat zij niet in zelf-isolatie kunnen en meestal sowieso medische hulp nodig hebben. Wat deze situatie nog erger maakt is de overheid die hun ogen toeknijpt in plaats van met concrete oplossingen komen.

Het resultaat hiervan, vermoed ik, zal zijn dat deze groepen net zo hard geraakt zullen worden door het virus als de ouderen en zorgmedewerkers. Naast dit zie ik een grote fout die de overheid begaat door deze groepen te negeren en actief te belemmeren, hierdoor zullen veel meer mensen besmet raakt. Deze fout zien we niet alleen in Nederland, in de rest van de wereld laat deze pandemie de onderliggende sanitaire crisis zien waar we ons nu in bevinden. Deze situatie kunnen we met geen mogelijkheid tolereren en de overheid moet alles op alles doen om deze mensen te beschermen.

Bronnen:

https://dutchreview.com/culture/society/homeless-people-in-the-netherlands-has-doubled-since-2009/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/krakers-zijn-jullie-daar-nog~bef256e74/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amsterdamse-daklozen-kunnen-door-het-coronavirus-alleen-nog-op-straat-terecht~b1aa77b0/

https://www.bndestem.nl/breda/kraken-is-verboden-maar-breda-zit-er-nog-steeds-mee-in-de-maag~ac2020bf/?referrer=https://www.google.com/