Opinie / 17 december '18 / ROOD Den Haag

Revis zorgt met woonagenda voor nog meer onzekerheid

Afgelopen week presenteerde wethouder Revis zijn visie op de huizenmarkt voor de komende jaren. Deze woonagenda staat vol ambitieuze plannen om de problemen op de Haagse huizenmarkt aan te pakken. We zijn blij dat er door de politiek wordt gekeken hoe we voor de vele huiszoekenden in Den Haag een huis kunnen vinden. Helaas gaat Revis met zijn woonagenda uit van een liberale woonvisie, waardoor starters alsnog in de knel komen te zitten. 

Opvallend is dat 25% van de huizen in Den Haag de afgelopen tijd is gekocht zonder hypotheek. Het overgrote deel hiervan is opgekocht door beleggers. Ook in Den Haag zijn er veel mensen die huizen zien als een verdienmodel in plaats van een broodnodig dak boven je hoofd. Deze beleggers kopen huizen op om ze vervolgens voor een veel hogere prijs door te verhuren. Niet alleen gaat de huurprijs hierdoor omhoog, ook kopers kunnen hierdoor geen huis meer vinden in de stad. Revis benoemt dit probleem in zijn visie, maar biedt weinig concrete oplossingen voor dit probleem. Ondertussen zoeken duizenden mensen naar een betaalbare woning in Den Haag. Revis zou een vuist moeten maken tegen deze uitknijppraktijken en één duidelijke regel moeten maken: je mag alleen een huis kopen waar jij of je familie ook zelf in gaat wonen. Zo houd je huizen uit de handen van rijke beleggers.

Een plan dat de wethouder wel aandraagt in zijn woonagenda is de introductie van flexibele huurcontracten. Nadat zijn partij, de VVD, ervoor zorgt dat wij steeds vaker in een flexbaan terecht komen zonder zekerheid wil hij ons nu een tijdelijke woning aansmeren. Volgens Revis zorgt dit ervoor dat starters sneller doorstromen naar een andere woning, maar wij denken van niet. Steeds meer jongeren komen dankzij een torenhoge studieschuld niet aan een hypotheek en weten dankzij de doorgeslagen flexepidemie vaak niet eens of ze aan het eind van het jaar nog wel een baan hebben. Dankzij Revis komt daar nog een onzekerheid bij: heb ik over een jaar nog wel een dak boven mijn hoofd? Wij denken dat Revis jongeren structureel betaalbare woningen moet bieden, in plaats van nóg een flexibel contract. 

Wij voeren al langer actie voor betaalbare woningen voor jongeren in Den Haag. Tijdens de introductieweek voor studenten hing er een aantal dagen een banner bij station Hollands Spoor die studenten welkom heette in de derde duurste huurstad van Nederland. Op straat hebben we met een enquête onderzocht waar jongeren in Den Haag zich het meest zorgen over maken. Daaruit bleek dat veel jongeren onzeker zijn over het krijgen van een betaalbare woning in de stad. Samen met deze jongeren gaan we deze woningen afdwingen. Revis mag plannen hebben voor de toekomst, maar wij gaan deze woningen nú opeisen.

Vind je ook dat er meer betaalbare woningen moeten komen in Den Haag? Sluit je aan bij ROOD!