Nieuws / 9 januari '19 / ROOD Den Haag

ROOD Den Haag staat hand in hand met de LHBTI+ gemeenschap

Tijdens de avondspits hebben we vlakbij het centraal station boodschappen opgehaald voor Kees van der Staaij in reactie op zijn ondertekening van de Nashville-verklaring. De voorman van de SGP ondersteunt met zijn handtekening veertien artikelen die een verwerpelijk standpunt innemen over zowel seksuele- als genderidentiteit. Wij, als actieve jongeren van ROOD, jong in de SP, walgen van deze standpunten en besloten daarom in actie te komen. 

In de Nashville-verklaring worden mensen met een niet heteroseksuele of niet cisgender identeit weggezet als iets wat niet hoort. Ze begaan volgens de verklaring een zonde. Dit gaat totaal in tegen waar wij voor staan: een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een samenleving die uitgaat van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.  

Dat een fractievoorzitter zich verbindt met zo’n verdrag die ingaat tegen het eerste artikel van de Nederlandse grondwet is walgelijk. Hij gaat hiermee in tegen één van de belangrijkste afspraken die we met elkaar hebben gemaakt: ‘allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Wij zijn solidair met de LHBTI+ gemeenschap en stonden daarom vandaag hand in hand in het centrum om liefdevolle boodschappen op te halen. Liefde overwint alles.