Nieuws / 25 september '18 / ROOD Den Haag

Introductieavond ROOD Den Haag met Frank Futselaar

5 september vond de introductieavond van ROOD Den Haag plaats. Te gast was, SP Tweede Kamerlid, Frank Futselaar om met ons te praten over het Hoger Onderwijs. Ook werd er gesproken over wat ROOD allemaal doet en waarom actie voeren belangrijk is. De avond was een groot succes. 

Het verhaal van Frank Futselaar werd als zeer inspirerend ervaren. De meeste aanwezigen zijn getroffen door de oneerlijke maatregelen van dit kabinet. De studiefinanciering die is afgeschaft, bezuinigingen in het onderwijs en dan ook nog de verhoging van de rente op je studieschuld. Dit alles met als resultaat dat we op toptempo moeten presteren om te voorkomen dat onze leningen straks zo hoog zijn dat we ze amper kunnen terugbetalen en bijvoorbeeld moeilijk een huis kunnen kopen. Onze toekomst is hierdoor nog onzekerder gemaakt dan al het geval was. Tegenwoordig is het namelijk ook de trend om als werkgever flexcontracten uit te delen. Dit zijn flexibele contracten zonder zekerheid en vaak van tijdelijke aard, een vast inkomen waar je van op aan kan is dus niet aanwezig. Je hebt niets om op te bouwen.

Kortom, we worden aan alle kanten benadeeld. Studeren is een privilege geworden en een bijbaan biedt niet de zekerheid om het zelf te bekostigen. Zoals Frank Futselaar zei: "Jullie zijn de pechgeneratie. Jullie zijn de eerste generatie sinds tijden die het slechter heeft dan hun ouders. En dat terwijl we hadden afgesproken dat iedere generatie het steeds weer beter zou krijgen." 

Gelukkig bleef het niet alleen bij deze constateringen, maar kunnen we hier ook iets aan doen. Er zijn studentenprotesten gaande door heel het land. Tegen de bezuinigingen en het schuldenstelsel. Hierover vertelde ons ROOD-lid Bart, hij is samen met studenten van verschillende universiteiten bezig om een beweging te vormen en te strijden voor rechtvaardigheid binnen het onderwijs. Er is al een protest geweest in Amsterdam, maar er volgen er meer, want onderwijs is een recht, geen privilege!

Nadat we dit onderwerp hadden afgerond, hebben we het kort gehad over hoe ROOD in elkaar zit en welke acties ROOD Den Haag de afgelopen tijd heeft gevoerd. Daarna sloten we af met een quiz en een biertje. Het was een goede, gezellige avond. 

Ben jij ook boos over wat ons wordt aangedaan in het onderwijs en wil je meedoen? Zaterdag 24 november wordt de Dag van Groot Verzet. En niet alleen van studenten, maar van alle docenten, scholieren, ouders en iedereen in Nederland. Het onderwijs is namelijk van iedereen, en het onderwijs is van ons. Laten we zorgen dat het onderwijs weer van ons wordt. Dus zet het in je agenda, zaterdag 24 november, en houd de facebook in de gaten voor meer informatie. Tot dan!