Blog / 1 april '20 /

Maarten van Orden

Waarom 'piept en kraakt' de zorg?

Gisteravond tijdens de live persconferentie meldde Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat de zorg ‘piep en kraakt’. Met man en macht zal er de komende tijd gewerkt worden om genoeg personeel te hebben en hen te beschermen, genoeg ic-bedden beschikbaar te maken, de testcapaciteit uit te breiden en meer zorgplekken buiten ziekenhuizen te creëren. We weten dat geen enkel zorgsysteem compleet voorbereid kan zijn op een pandemie, maar toch merken we nu al grote problemen. Daarom in deze editie van Waarom Woensdag: Waarom ‘piept en kraakt’ de zorg?

Het antwoord kan weliswaar kort worden samengevat met één woord: kapitalisme. Maar laten we eerst kijken naar hoe onze zorg de afgelopen decennia is uitgekleed. Vlak voor de kredietcrisis van 2008, in mei 2007, wilt VVD-minister Edith Schippers twee miljard euro bezuinigen op zorg. Eerder werd er natuurlijk ook al veel bezuinigd, maar wanneer de crisis toeslaat begint het bij het kabinet pas echt te kriebelen om massabezuinigingen door te drukken. In 2011 wordt het eigen risico verhoogd van 170 naar 385 euro. De coronatests die nu worden uitgevoerd vallen ook onder dit eigen risico. In 2015 werd er nóg eens 11 miljard bezuinigd. Daarnaast nam de werkdruk op zorgmedewerkers grandioos toe. Want hoe minder collega’s, hoe meer werk er moet worden verricht. Verhoging van de lonen bleven uit: want waarom zouden ze dat doen? De zorg is geworden tot een verdienmodel. De winsten moeten zo hoog mogelijk zijn. En elke euro die niet naar het personeel gaat, is er één in de zakken van de zorgverzekeraars. Afgelopen november zagen we nog hoe meer dan 150.000 zorgmedewerkers hun werk neerlegden voor betere arbeidsvoorwaarden. Een historische gebeurtenis. Natuurlijk ook niet te vergeten zijn de sluitingen van maar liefst twee ziekenhuizen. Het Slotervaartziekenhuis en het IJsselmeer ziekenhuis sloten begin 2019 hun deuren door faillissement. In ons eigen Den Haag werd ook de sluiting van het Bronovo ziekenhuis aangekondigd. Wellicht vraag je je nu af, wat heeft dit dan precies temaken met kapitalisme? Wellicht helpt het volgende daarbij: zorg is iets essentieels in onze samenleving. Het is niet voor niets dat zorg nog steeds de grootste meewegende factor is wanneer mensen beslissen op welke partij zij gaan stemmen. Sinds het einde van de vorige eeuw domineerde privateriseringen ons land, met bezuiniging tot bezuiniging als gevolg. We hebben onze zorg toevertrouwd aan zorgverzekeraars die niet als hoofddoel hebben: zorgverlenen, maar als hoofddoel hebben: winst maken. Onze overheid kon niet eens onze ziekenhuizen redden, maar helaas wel onze banken. De risico's van macht geven aan private partijen is dus het gebrek aan macht en invloed op deze kostbare voorzieningen. 

In deze corona crisis zien we nu dat deze massabezuinigingen in onze zorg, zorgen voor tekorten zorgt terwijl we volgens de experts nog in de beginfase van de uitbraak zitten. Door onze zorg te laten runnen door bedrijven die meer om winsten geven dan om mensen kregen we situaties zoals dat van testverschaffer Roche die eerder weigerde hun recept af te geven.

Gelukkig zagen we ook grote solidariteit van mensen met medische kennis die zich massaal aanmelden om weer aan het werk te gaan in de zorg en bij het inzamelen van de nodige materialen zoals maskers.

Als deze crisis voorbij is mogen we het uitzonderlijk geleverde werk van onze zorgmedewerkers en natuurlijk alle anderen die werken in de vitale beroepen niet vergeten. Het waren niet de bestuurders en directeuren die ons land gered hebben. Het waren niet de grote bedrijven. Nee, het waren de werkers die ondanks alle risico’s, hun leven riskeerde voor anderen. Laten we het dus niet bij een paar keer met zijn alle klappen houden. Maar laten we samen gaan voor een zorgsysteem dat patiënten alle aandacht geeft, en zorg medewerkers alle vertrouwen. Zonder het streven naar cijfers in de plus, zonder concurrerende ziekenhuizen, zonder een eigen risico.  Wanneer we in maart 2021 weer naar de stembus mogen laten we dan stemmen op de partij die altijd gestreden heeft voor een systeem waarin dit mogelijk is: een Nationaal Zorgfonds. Meer weten? zie hier: https://www.nationaalzorgfonds.nl/Bronnen:

Https://www.zorgvisie.nl/vvd-wil-twee-miljard-bezuinigen-op-zorg-zvs000952w/

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2021/besmet-met-coronavirus-dit-dekt-je-zorgverzekering

https://www.groene.nl/artikel/de-zeven-plagen-in-de-zorg

https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/nieuws/20100315_position_paper_bezuinigingen_in_de_zorg.pdf

https://www.ad.nl/ad-werkt/150-000-zorgmedewerkers-doen-woensdag-mee-aan-grootste-en-de-eerste-landelijke-ziekenhuisstaking~a7feae00/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/na-het-bronovo-gaan-nog-meer-ziekenhuizen-sluiten-vier-redenen-waarom-dit-gebeurt-terwijl-de-bevolking-groeit-en-vergrijst~b172eec4/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F