Nieuws / 17 januari '18 /

Het nieuwe jaar in!

Het was een veelbewogen 2017. We kijken als SP-leden terug naar de verkiezingen waar we zowel landelijk als lokaal veel lessen uit hebben kunnen halen. We kijken als jongerenpartij terug naar een jaar waarin eb en vloed zich afwisselden. Maar bovenal we kijken terug naar een jaar van vooruitgang. Wij, als ROOD Breda hebben dit jaar gestreden tegen flexwerk, tegen schoolkosten die illegaal zijn, tegen de alsmaar grotere kloof tussen arm en rijk. We zijn een van de actiefste jongerenpartijen en we hebben dit ook in resultaat kunnen omzetten.

Uiteraard zijn we er nog niet. In 2018 zetten we onze strijd voort tegen de illegale schoolkosten. We betrekken dit jaar jongeren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en zetten ons in voor talloze komende acties. De gemeente Breda staat een enerverend jaar te wachten met veel toekomstplannen, zo ook voor jongeren. Denk aan de nieuw te bouwen studentenwoningen! We gaan ook dit jaar dus met opgestroopte mouwen de straten op, debatten aan en bouwen zo verder aan het pad naar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit!