Nieuws / 11 december '17 /

Schoolkostenbijeenkomst met Peter Kwint

Vrijdag 8 december organiseerde ROOD Breda de schoolkostenbijeenkomst. Het was een avond naar aanleiding van vele schoolkbezoeken die ROOD Breda heeft gedaan in de afgelopen periode. Er waren veel meldingen binnengekomen van studenten die tot wel honderden euro's extra moesten betalen voor zaken die buiten hun collegegeld vielen. Kochten ze het niet, dan konden ze hun diploma niet halen. Dit is echter in strijd met hetgeen Jet Bussemaker in 2014 aan Jasper van Dijk had meegegeven. Alle schoolzaken die vereist zijn om het diploma te halen, dienen verplicht vergoed te worden door de schoolinstelling. Uit de bezoeken bleek dat dit niet altijd het geval was.

De gevoerde discussie was wat nou precies viel onder de te vergoeden schoolkosten. Boeken? Licenties? Glasverzekeringen? Gebleken is dat het een zeer magere definitie was die gegeven werd vanuit de politiek. Duidelijk werd dat de onzekerheid over de definitie tot veel vragen leidt. Peter Kwint heeft de meest voorkomende extra schoolkosten meegenomen. Deze woensdag wordt namelijk het MBO debat gehouden, waar Kwint ook de extra schoolkosten gaat aankaarten. Ook zal hij erop aandringen dat de vage bepaling met betrekking tot wat voor rekening van de school moet komen en wat niet aangepakt wordt en duidelijker wordt.

Een hoogtepunt van de avond was de lancering van het meldpunt schoolkosten! Betaal jij extra schoolkosten bovenop je collegeld? Laat het ons weten! Wij gaan ermee aan de slag om te zien of het valt binnen de bepaling en zo ja, om je school duidelijk te maken dat dat niet meer door de beugel kan. Je vindt het meldpunt hier.