Nieuws / 9 november '17 /

#BredaPraat

Woensdag 8 november werd de eerste editie van #BredaPraat georganiseerd. Onder andere de wethouder van economische zaken, Boaz Adank, burgemeester Paul Depla en eventplanner Billy Zomerdijk waren de gastsprekers. Tijdens een interactieve avond is er aan de hand van meerdere stellingen gekeken welke visie de Bredanaars hebben. Jong en oud was aanwezig, waardoor de algemene mening goed verkondigd kon worden. 

Stellingen zoals "Breda is meer een borrelstad dan een uitgaansstad" en "De gemeente moet nieuwe concepten geen strobreed in de weg leggen" passeerden de revue. Ook kwamen de ruimere openingstijden van de horecagelegenheden aan bod. Momenteel mogen de uitgaansgelegenheden in de Bredase binnenstad tot 04:00 uur open blijven. Het idee ligt er nu om dit te verruimen tot 06:00 uur. Het grootste nadeel dat geopperd werd door de wijkraad was dat de overlast 's nachts enkel langer zou duren. Terecht werd dat argument weerlegd door Billy door het verwijzen naar de uitgaansavonden zelf.

Het uitgaanspubliek wordt weliswaar om 04:00 vriendelijk doch dringend gevraagd naar buiten te gaan, maar dan gaat men buiten vervolgens gewoon verder. Men is er al tot 06:00. De tijden van het uitgaan zijn constant aan het veranderen. Nu ligt het momenteel gewoon tussen 02:00 en 06:00.

De avond werd afgesloten door een woordje van de burgemeester, waarin hij aangaf dat het goed is dat de belangengroepen schuren en dat ze het niet met elkaar eens zijn. Wat de burgemeester hiermee bedoelde was dat het een goed iets is als mensen opkomen voor hun belangen zodat je bij het maken van afspraken rekening kan houden met iedereen. Dit valt onder de nieuwe slogan van Breda: "Breda brengt het samen!". Hij sloot af door de zaal te vragen om te blijven komen met innoverende ideeën en het initatief te nemen, omdat de gemeente ervoor open staat om te kijken naar de mogelijkheden.

Rood Breda vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in Breda bevorderd wordt. Daarom waren een aantal leden op de avond afgegaan. We verzamelden de meningen van de jongeren om te zien waar de verbeterpunten liggen voor de stad. Vinden de jongeren Breda nog wel een leuke uitgaansstad? Gebeurt er wel genoeg in Breda? Krijgen ze de kans om hun eigen concepten voor mogelijke evenementen goed genoeg uit te werken? Op die vragen is ROOD op zoek gegaan naar een antwoord. Heb jij de avond gemist, maar heb jij toch een aantal punten die in jouw ogen beter kunnen? Mail dan je contactgegevens en je verhaal naar: adi@spbreda.nl.