Onderwijs

Er wordt al jarenlang bezuinigd op onderwijs, met als kers op de taart het invoeren van het schuldenstelsel. Dit stelsel dwingt studenten zichzelf in de schulden te steken, krijgt niet iedereen dezelfde kans op een opleiding en worden de verschillen tussen arm en rijk groter. En dat terwijl juist het onderwijs hét middel is om de verschillen in kansen tussen mensen zoveel mogelijk op te heffen.

ROOD heeft ook successen behaald in het onderwijs. Zo zijn onder andere de langstudeerboete en de renteverhoging op je studieschuld van de tafel. Mbo’ers hebben recht op een OV-kaart en zij hoeven geen schoolkosten te betalen voor zaken die zij nodig hebben om hun diploma te halen.

ROOD wilt goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Dat is alleen mogelijk door het invoeren van een basisbeurs voor iedere student. Ook moet de werkdruk van docenten omlaag, en hun salaris omhoog. Geld voor onderwijs moet naar onderwijs en niet verdwijnen in de zakken van onderwijsbestuurders. Dit krijgen we alleen voor elkaar met meer zeggenschap van studenten en docenten. Zij weten wat het beste wat er nodig is voor goed onderwijs.

Ben jij het hier mee eens? Laat dan hier je gegevens achter