Nieuws / 20 mei '14 / Landelijk

Kies je voor werkloosheid of voor werk?

‘De overheid creëert geen banen.’ Dit zeggen rechtse politici met enige regelmaat. Met 700.000 werklozen in Nederland wordt er veel gesproken over banen, maar helaas wordt er nog steeds weinig ondernomen om de werkloosheid aan te pakken.

Toch is dat wel degelijk ook een taak van de overheid, want juist de overheid kan voorwaarden scheppen om meer mensen aan het werk te helpen en ontslagen tegen te gaan. Neem nu het vrij verkeer van diensten in de Europese Unie. Inwoners van de EU mogen in alle lidstaten werken en bedrijven gevestigd in de EU mogen in alle lidstaten hun diensten aanbieden. Hierdoor krijgen sommige werknemers de kans om in het buitenland aan de slag te gaan. Een groot voordeel. Maar helaas heeft het vrije verkeer ook nadelen. Een Nederlandse werkgever kan net zo makkelijk een werknemer uit een ander EU-land aannemen. Dat zou geen probleem zijn als die buitenlandse werknemer in Nederland evenveel verdient als een Nederlandse werknemer die hetzelfde werk doet, maar dat is niet het geval. Werknemers concurreren met elkaar en daardoor worden de lonen gedrukt. Zo ontstaat een race to the bottom in rechten voor werknemers.

Een transportbedrijf dat een vestiging in bijvoorbeeld Polen opent, kan Poolse chauffeurs in Nederland rond laten rijden. De Poolse chauffeurs doen dat voor veel minder salaris dan de Nederlandse chauffeurs. Een werkgever, die zo veel mogelijk winst wil maken, zal dus wel gek zijn om geen gebruik van deze mogelijkheid te maken. Talloze Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zitten werkloos thuis en Poolse chauffeurs krijgen veel minder betaald dan zij verdienen. Dit gebeurt niet alleen in de transportsector: ook in de bouw concurreren werknemers elkaar van de bouwplaats af. Je gaat je dan afvragen in wiens belang het vrij verkeer van diensten is. Niet in het belang van Nederlandse werknemers. Maar ook niet in het belang van buitenlandse werknemers. De enige die hiervan profiteren zijn de grote bedrijven, want die zijn goedkoper uit. De EU werkt zo bezien als beschermheilige voor grote bedrijven, maar juist de grote bedrijven hebben niet zo veel bescherming nodig. De vrachtwagenchauffeurs en bouwvakkers wel.

De SP strijdt al lange tijd tegen concurrentie tussen werknemers. Het invoeren van werkvergunningen in sectoren waar sprake is van ernstige verdringing zou een goede stap zijn om die verdringing tegen te gaan. Zo kan Nederland reguleren hoeveel buitenlandse werknemers aan de slag gaan in bijvoorbeeld de bouw of de transportsector. De Europese Unie biedt geen mogelijkheid voor deze werkvergunningen, waardoor steeds meer Nederlandse werknemers hun baan verliezen en buitenlandse werknemers in Nederland worden uitgebuit. Op deze manier creëert de overheid inderdaad geen banen, maar werkt ze mee aan de vernietiging ervan.

Het is dus tijd voor verandering. Gelukkig heb jij het donderdag voor het zeggen, dan mag je naar de stembus om te beslissen over de toekomst van de EU. Moet er meer macht naar de EU, die de oren laat hangen naar grote bedrijven? Of moeten we als land zelf over ons werk gaan? Met een stem op de SP help je verdringing op de arbeidsmarkt tegengaan en de werkloosheid aan te pakken. Donderdag is het aan jou. Kies je voor werkloosheid of voor werk?

Wil je meer weten over de Europese verkiezingen? Klik dan hier.