Nieuws / 17 april '12 / Landelijk

Sprekers discussieavond jongeren en de vergrijzing bekend

Een ex-staatssecretaris uit kabinet Den Uyl, een hoogleraar risicomanagement, een econoom en de oprichter van het Alternatief voor Vakbond. Dit gemêleerde gezelschap zal tijdens de discussieavond van ROOD hun visie geven over jongeren en de vergrijzing. Zij zullen hun licht laten schijnen op vragen als hoe groot het probleem van de vergrijzing nou eigenlijk is en of jongeren daadwerkelijk andere belangen hebben dan ouderen. Hieronder worden de gasten voorgesteld. Wees erbij op vrijdag 11 mei, van 19:30 tot 22:00 uur in de Kargadoor te Utrecht.

  • Martin van Rooijen was tijdens het kabinet Den Uyl staatssecretaris fiscale zaken voor zijn partij, de KVP (Katholieke Volkspartij). In 1977 was hij namens het CDA volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Later kreeg hij bekendheid als voorzitter van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond). Tegenwoordig is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).
  • Theo Kocken is hoogleraar risicomanagement aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van Cardano, een organisatie die adviezen geeft en risicoanalyses doet voor grote beleggers.
  • Martin Pikaart is oprichter en de huidige voorzitter van het Alternatief Voor Vakbond (AVV). Hier houdt hij zich met name bezig met pensioenen.

  • David Hollanders is econoom aan de Universiteit van Tilburg. Hij liet zich eerder al kritisch uit over het pensioenakkoord dat door de FNV gesloten werd met de werkgevers en het kabinet.

De avond vindt plaats in De Kargadoor in Utrecht en zal duren van 19:30 tot 22:00. De avond is toegankelijk voor leden en niet-leden van ROOD. Leden kunnen zich aanmelden door 2,50 over te maken op gironummer 3158651, t.n.v. ROOD. Vermeld daarbij je naam, je lidnummer en de activiteit. Niet-leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan ROOD@sp.nl en het bedrag aan de deur te betalen.