Nieuws / 5 april '12 / Landelijk

Kom naar discussie-avond over jongeren en de vergrijzing

Op vrijdagavond 11 mei organiseert ROOD, jong in de SP een discussie-avond over jongeren en de vergrijzing. In de media wordt vaak gesproken over een generatieconflict tussen jong en oud. Vooral ouderen zouden profiteren van de publieke sector en de jongeren moeten daarvoor de rekening betalen. Maar hoe groot is het probleem van de vergrijzing eigenlijk? Hebben jongeren fundamenteel andere belangen dan ouderen? Dit zijn vragen die tijdens deze avond aan de orde zullen komen.

Veel partijen gebruiken de vergrijzing om sociale verworvenheden af te breken. Het ontslagrecht moet versoepeld worden, op zorg moet bezuinigd worden en de pensioenleeftijd moet verhoogd worden. Allemaal in het belang van de volgende generaties. Maar hebben jongeren dan geen baat bij de sociale verworvenheden? Is er nog solidariteit mogelijk tussen de generaties of heeft het individualisme definitief toegeslagen? Met interessante sprekers zullen we de discussie aangaan en antwoorden op deze vragen proberen te vinden.

De avond vindt plaats in De Kargadoor in Utrecht en zal duren van 19:30 tot 22:00. De avond is toegankelijk voor leden en niet-leden van ROOD. Leden kunnen zich aanmelden door 2,50 over te maken op gironummer 3158651, t.n.v. ROOD. Vermeld daarbij je naam, je lidnummer en de activiteit. Niet-leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan ROOD@sp.nl en het bedrag aan de deur te betalen.