Nieuws / 7 februari '12 / Landelijk

Verplicht vrijwillige bijdrage? Doe effe Sociaal!

Vandaag overhandigt de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) haar Zwartboek Schoolkosten aan Tweede Kamerleden. Uit dit zwartboek blijkt dat veel MBO-studenten gedwongen worden om vrijwillige bijdragen te betalen voor hun opleiding. ROOD, jong in de SP, is bekend met deze klachten en vindt het schandalig dat scholen zich nog steeds niet aan de wet houden. Volgens de wet is elke bijdrage naast het schoolgeld vrijwillig: onderwijsinstellingen vertellen dit echter niet aan studenten en laten ze flinke bedragen betalen.

Studenten die weigeren de vrijwillige bijdrage te betalen kunnen geconfronteerd worden met nare gevolgen: JOB ontvangt dagelijks klachten van studenten die bezocht zijn door deurwaarders of incassobureaus. Bij ROOD is al enige tijd bekend dat sommige scholen leerlingen niet toelaten tot lessen of activiteiten of zelfs dreigen met het achterhouden van diploma’s als de vrijwillige bijdrage niet wordt betaald. ROOD wil dat onderwijsinstellingen hun studenten duidelijk laten weten welke schoolkosten vrijwillig zijn en welke niet.

“Het is schandalig dat studenten onder druk worden gezet om schoolgeld te betalen dat onwettig is”, aldus ROOD-voorzitter Leon Botter. “MBO-bestuurders klagen vaak dat zij niet genoeg geld binnenkrijgen, maar als je naar de prachtige gebouwen van onderwijsinstellingen kijkt wordt al gauw duidelijk dat een groot deel van het beschikbare geld niet in de klas terechtkomt. Studenten mogen niet de dupe zijn van deze beslissingen.”