Nieuws / 5 januari '12 / Landelijk

TU Delft zwakt opleiding af

De Technische Universiteit Delft gaat een van de opleidingen afzwakken. Ze doet dit onder druk van het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Volgens Zijlstra moeten studenten sneller afstuderen, hierover zijn afspraken gemaakt met de universiteiten. Wanneer de universiteiten die afspraken niet halen worden ze gekort op de financiën. Om dat voor te zijn wordt aan de Bacheloropleiding Lucht- en Ruimtevaarttechniek het vakkenpakket uitgedund en de studielast verminderd. Zo kunnen studenten de studie sneller doorlopen.

Leon Botter, voorzitter van ROOD, jong in de SP: “Onderwijs mag dit kabinet allemaal niet teveel kosten waardoor iedereen steeds sneller klaar moet zijn met zijn opleiding. De hoogwaardige studenten van de TU Delft worden op deze manier goedkope magnetronstudenten; snel klaar en smakeloos. Daar hebben we niet veel aan. Dit kabinet heeft de mond vol over een kenniseconomie, maar op deze manier gaat Nederland nooit meer bij de top van de kennislanden horen.”

ROOD en de SP vinden dat er geïnvesteerd moet worden in het onderwijs zodat we goed en toegankelijk onderwijs krijgen. “Dit kabinet doet precies het omgekeerde” aldus Leon Botter.