Nieuws / 20 september '18 / Leiden

Internationale studenten delen hun ervaringen tijdens een avond over de huisvestingscrisis

*English Below*

Gisterenavond organiseerden we een avond voor internationale studenten van de Universiteit Leiden om te luisteren naar de problemen die zij hebben rondom huisvesting. In verschillende Facebookgroepen over huisvesting pikten we signalen op van internationale studenten die geen huis kunnen vinden, in hostels moeten wonen of zelfs op straat moeten leven. Ondertussen neemt de universiteit geen enkele verantwoordelijkheid, terwijl de universiteit er ondertussen alles aan doet om zo veel mogelijk studenten aan te trekken vanwege de financiële voordelen.

Tijdens deze avond kwamen verschillende problemen van de studenten aan bod. Zo helpt de universiteit de studenten helemaal niet bij het vinden van een woning. Sommige studenten zijn in tijdelijke bungalows gestopt, waar ze meer dan 600 euro moeten betalen voor een gedeelde kamer. Andere studenten zitten in dure Airbnb’s en hostels. De studenten stellen de universiteit verantwoordelijk voor de schrijnende situatie. Nederlandse universiteiten hebben de laatste jaren door bezuinigingen en minder Nederlandse studenten door het schuldenstelsel, ingezet op het binnenhalen van internationale studenten omdat zij meer geld in het laatje brengen. Ook oplichters liggen op de loer, omdat internationale studenten niet thuis zijn in de taal en hun rechten, en op een afstand de knoop moeten doorhakken.

Samen met de studenten zijn een aantal eisen opgesteld: allereerst moet de universiteit onmiddellijk voor gratis tijdelijke huisvesting voor de studenten zorgen. De universiteit moet daarnaast een oplossing vinden voor het probleem dat studenten hun visum verliezen omdat ze geen BSN-nummer hebben, en daarbij juist een vaste woon- of verblijfplaats nodig hebben om een BSN-nummer te ontvangen. Ten derde moet de universiteit zich uitspreken tegen het perverse financieringsmodel, waarin de universiteit meer geld ontvangt voor de studenten die zij aantrekken. En tot slot moet de universiteit een convenant sluiten met de gemeente Leiden en woningcorporaties om in de toekomst voldoende huisvesting te regelen voor studenten. Bevind jij je ook in vergelijkbare situatie en ervaar je problemen met huisvesting? Neem dan contact met ons op! Onze gegevens zijn te vinden op rood.sp.nl/Leiden of bericht ons op facebook (ROOD Leiden).

*English Text*

Yesterday evening we organised a meeting for (international) students to listen to and talk about the problems they experience with housing in and around Leiden. In facebookgroups for housing, in the news and from talk around town we picked up signals that international students were having a lot of trouble finding rooms and houses, had to stay in hostels or even sleep in the streets. Meanwhile Leiden University is not taking any responsibility, while still trying to attract as many (international) students as they can for their own financial gain.

On this evening the students told about the many problems that they face. We learned that the university does not offer the students at all in finding housing. They have homed some students in temporary bungalows, where they have to pay over 600 euros a month for a shared room. Other students found shelter in expensive AirBnB's and hostels. The students hold the university responsible for this dire situation. Dutch universities have suffered budget cuts and less Dutch students as a result of the debt system and have thus tried to attract more international students to compensate financially. Scammers are lurking around the corner as well because international students often don't speak our language, don't know our law and their rights and they need to make decisions before even coming here. 

We, together with the students, have drawn up a couple demands: first of all, Leiden University needs to provide free emergency shelter for it's students. Second, the university needs to help and find a solution for students who are losing their visa because they cannot get a social security number, because they need to register at an address to receive this. Thirdly we want Leiden University to speak out against this perverted financial model where universities get money based on the amount of students they attract. And finally the University needs to enter into a covenant with the Municipality of Leiden and housing corporations to ensure their is enough proper housing for the students in the future. 

Are you in a similar situation and do you experience problems with housing? Contact us! 

You can find our phone and email contact on our website: rood.sp.nl/Leiden Or send us a facebook message at ROOD Leiden.