Nieuws / 4 februari '20 / Landelijk

Politiek café: scholingen & scholingswerkgroep

Afgelopen vrijdag kwamen leden tijdens een politiek café bij elkaar om het te hebben over het oprichten van een scholingswerkgroep. Tijdens de ledenvergadering van juni vorig jaar, is er besloten dat we onze manier van scholen anders willen aanpakken.

Leden gaven aan dat we het in scholingen op een andere manier over ideologie kunnen hebben, dat er meer scholingen georganiseerd konden worden en dat ROOD-groepen te weinig initiatief namen om lokaal een scholing te organiseren. Onze ideologie geeft ons de handvaten om te doen wat we moeten doen. Voor ons als socialisten is onze ideologie immers de kern van ons handelen. Om dit meer naar voren te laten komen wordt er een scholingswerkgroep opgericht die regelmatig scholingen organiseert en scholingsmateriaal levert waarin het marxisme centraal staat maar niet uitsluitend een rol speelt.

Tijdens het politiek café kwamen ideeën voorbij als scholingsmateriaal voor ieder lid, verschillende niveaus van scholingen en het creëren van een kritische blik naar onze wereld en manier van werken. Het doel is niet één waarheid naarvoren schuiven maar samen discussieren en leren van elkaar. Hierbij is het belangrijk dat we focussen op de praktijk en hoe wij als socialisten onze beweging uitbreiden en uiteindelijk toewerken naar een socialistische maatschappij.

Een ander idee dat naar voren kwam was dat er namens de werkgroep een contactpersoon zijn die samen met andere leden aan de slag gaat met de ideeën die er nu liggen. Daarbij kan elk lid zich aanmelden als contactpersoon van de scholingswerkgroep, door - mogelijk samen met anderen - een plan te maken met jouw idee voor de scholingswerkgroep. Op de ledenvergadering in juni kan de contactpersoon van de werkgroep dan worden gekozen op basis van wat de leden het beste plan vinden. Dit betekent dat de werkgroep onder democratische controle staat van alle ROOD-leden. Over hoe je jezelf zou moeten aanmelden als contactpersoon voor de scholingswerkgroep ontvangen alle leden nog een mail.

De komende tijd kijken we hoe we dit, en alle andere ideeën die naar voren kwamen, verder kunnen uitwerken. Lijkt het jou leuk om ook aan de slag te gaan met deze ideeën voor een scholingswerkgroep, ben je geïnteresseerd in een volgend politiek café of wil je überhaupt actief worden voor ROOD maar weet je nog niet hoe? Stuur ons dan een mailtje.