Nieuws / 3 september '18 / Landelijk, Wake up voor onderwijs

ROOD bij opening academisch jaar: 'investeer in onderwijs'

Op maandag 3 september voerde ROOD in vier studentensteden tegelijk actie tegen de jarenlange bezuinigingen op het hoger onderwijs. Tijdens de ceremoniële opening van het academisch jaar in Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Utrecht onthulden we grote spandoeken. De boodschap is een oproep om te investeren in onderwijs in plaats van bezuinigen. ROOD-voorzitter Lisa de Leeuw: “Er is helemaal geen reden voor een feestje van alle universiteits- en studentenbesturen. De kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek staat steeds meer onder druk door jarenlange bezuinigingen. Ook is ons onderwijs steeds minder toegankelijk, door het afschaffen van de basisbeurs. Steeds meer studenten zeggen ‘investeer in onze toekomst in plaats van hem kapot te bezuinigen’. Die boodschap geven wij vandaag ludiek door aan de feestvierende bestuurders.”

Sinds 2000 is de bijdrage die het rijk betaalt per student met ongeveer een kwart gedaald en dit kabinet bezuinigt nog eens bijna 200 miljoen extra op het gehele onderwijs. De werkdruk onder studenten en docenten stijgt en opleidingen worden geschrapt of samengevoegd. De Leeuw: “De ideologie van het rendement en de markt hebben het onderwijs veranderd van een middel voor verheffing en emancipatie naar een bewaker van bestaande ongelijkheid en leverancier voor het bedrijfsleven. Universiteiten zijn bedrijven geworden. Fabrieken van studenten.”

Maar er is hoop als je kijkt naar het groeiende verzet op universiteiten. Steeds meer studenten en docenten roepen om meer democratie, minder werkdruk en kwalitatief beter onderwijs. Wij gaan niet bij de pakken neerzitten. Het onderwijs is van ons, niet van lijstjesfetisjisten en rendementsbestuurders. We zullen niet stoppen tot het onderwijs weer een collectief goed is, een katalysator van maatschappelijke vooruitgang.

Doe ook mee: sluit je aan bij ROOD.