Nieuws / 3 november '17 / Landelijk

Zwangere vrouwen gediscrimineerd door flex

Vandaag is het Equal Pay Day, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen namelijk gemiddeld nog steeds 16% minder betaald dan mannen. Maar er is meer aan de hand: 44% procent van de vrouwen krijgt te maken met zwangerschapsdiscriminatie. ROOD vindt het goed dat de gevolgen van flexmisbruik bij vrouwen vandaag extra worden benadrukt. 

Het is bizar dat iets Middeleeuws - zwangerschapsdiscriminatie - nog steeds bestaat en door de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt steeds groter wordt. De discriminatie begint al bij het solliciteren. Daar worden zwangere vrouwen minder snel aangenomen voor een baan. Zwangere vrouwen met een flexcontract worden er aan het einde van hun contract uitgegooid. Via tijdelijke contracten is het voor werkgevers makkelijker om niet voor een verlenging van het contract te gaan. Deze constructie is namelijk niet verboden. Het College voor de Rechten van de Mens is hier duidelijk over: ook dit is seksespecifieke discriminatie. Een zwangere vrouw met een vast contract mag je namelijk niet ontslaan, dus waarom zou het via een flexconstructie wel mogen? Tot slot blijkt uit onderzoek van het CBS dat vrouwen met een flexcontract later aan kinderen beginnen dan vrouwen met een zeker contract. Op die manier bepaalt het contract voor een groot gedeelte wanneer vrouwen met kinderen kunnen beginnen. 

Voor emancipatie van vrouwen op de werkvloer: stop flexmisbruik!

Zodat grote bedrijven zo veel mogelijk winst kunnen maken, worden kwetsbare groepen gediscrimineerd. Voor échte emancipatie van vrouwen moeten we de strijd aangaan voor zekerheid: geef vrouwen echte zeggenschap over hun leven en werk. Stop flexmisbruik!