Nieuws / 23 juli '17 / Landelijk

Zomerschool 2017 'Revolutie' van start

De jaarlijkse zomerschool van ROOD is van start gegaan. Ruim 50 jongeren hebben het deze week over wat het begrip revolutie inhoudt, over de geschiedenis van revoluties en over verschillende soorten revoluties.

Op de eerste dag discussieerden de deelnemers onder leiding van oud SP-kamerlid Manja Smits over de staat van onze vereniging. Daarna was er een politiek café met wetenschapper, schrijver en oud-minister Jan Terlouw. Iedereen had de mogelijkheid om kritische vragen te stellen en in gesprek te gaan met Terlouw.

Terlouw: “Ik ben net als de SP tegen de marktwerking in de zorg. Ook ben ik volledig tegen de verhoging van de bonussen bij de banken in Amsterdam.” Ook had Terlouw het over het neoliberalisme: “Ik heb in het verleden mee gestemd met vergaande liberaliseringen, maar ik ben daar op teruggekomen. Ik zie hoe de markt net een jungle is, daar geldt namelijk het recht van de sterkste. Deze constructie creëert onterecht een elite in de samenleving.”Dag twee werd geopend met een scholing van SP’er en hoogleraar economie Arjo Klamer. Hij vertelde over economische machtsverhoudingen en dat een socialistische economie om meer draait dan geld.

Klamer: “Iedere macht heeft een tegenmacht nodig. Als de markt iets doet waar wij het niet mee eens zijn dan kunnen we antwoorden zoeken in het bestuurlijke, in het parlement, maar we kunnen veel beter antwoorden zoeken bij de mensen zelf. Als we de mensen zelf organiseren met sociale en democratische waarden, dan pas bereik je echte verandering!”

De zomerschool duurt nog tot donderdag.