Nieuws / 13 november '17 / Landelijk

Inspirerende ledenvergadering, strijdbaar 2018 in!

Op zondag 12 november vond de tweede ledenvergadering van 2017 plaats. Ruim 70 leden kwamen in Amersfoort bij elkaar om plannen voor 2018 te bespreken en het onder leiding van dagvoorzitter Lieke Smits met elkaar te hebben over de koers van de vereniging. Er werd unaniem een strijdbaar plan voor 2018 aangenomen.

's Middags namen we afscheid van oud-bestuursleden Siewert Olthof en David Schreuders die zich beide de afgelopen jaren keihard hebben ingezet voor ROOD. Ook was SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman te gast om te vertellen over de strijd tegen klimaatverandering. Aan het einde van haar inspirerende verhaal werd direct het startschot gegeven voor concrete acties tegen de grote vervuilers en voor een rechtvaardige en groene economie. 

ROOD-voorzitter Lisa de Leeuw sloot de dag af met een speech over verandering: "Wij moeten zeggen er is een andere wereld nodig én mogelijk. Wij zíjn de jeugd, wij hébben de toekomst. Laten we die samen veroveren!"