Blog / 12 juni '17 / Landelijk

Lisa de Leeuw

Onze Revolutie

De tekst van deze toespraak sprak Lisa de Leeuw uit op de algemene ledenvergadering van 11 juni 2017 nadat ze tot de nieuwe voorzitter van ROOD werd verkozen. 

Onze revolutie

Wij zijn opgegroeid in een maatschappij waarin ons constant wordt gezegd: zoek het zelf maar uit. Als je goed je best doet dan kom je er wel. Lukt je dat niet? Eigen schuld. Dat leidt tot ongebreideld individualisme. Dat leidt tot een maatschappij van haves en have nots, een maatschappij van winnaars en verliezers.

Wij zijn opgegroeid in een maatschappij waar je jezelf diep in de schulden moet steken om te kunnen studeren, waar je met een buitenlandse achternaam minder kans hebt op een baan, waar lager opgeleiden 5 jaar eerder doodgaan dan hoger opgeleiden en waar je blij mag zijn als je voor de zoveelste keer een onzeker flutcontract krijgt, want dan héb je in ieder geval werk.

Wij zijn opgegroeid in een maatschappij gedreven door vrijemarktdenken. Met een kapitalistische economie waarin onze aarde voor fossiele brandstoffen wordt uitgeknepen, zonder een moer te geven om mens of klimaat. Een kapitalistische economie waarin het leven van Groningers in onveilige en kapotte huizen minder waard is dan de winstuitkeringen voor aandeelhouders. Een kapitalistische economie waarin winst uit olie en wapenhandel meer waard is dan mensenlevens.

Wij zijn opgegroeid in een maatschappij waarin het kapitaal en dus de macht bij een kleine groep ligt. Terwijl wij - de overgrote meerderheid - niks meer te zeggen hebben over ons onderwijs, onze zorg, ons huurhuis en onze economie. Een maatschappij waarin het kapitaal verdeelt en heerst, waardoor bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet en uitgespeeld. Een maatschappij met racisme. Het is tijd voor verandering. Het is tijd om op te staan. Het is tijd voor grote dromen, scherpe analyses, lef en inzet. Het is tijd om te durven strijden en te durven winnen.

Onze analyse is: de omstandigheden maken de mens. De omgeving waarin je opgroeit, naar school gaat, woont en werkt bepaalt hoe jij denkt over de wereld. We zullen dus als eerst de omstandigheden van mensen moeten veranderen. Het begint niet bij bewustzijn, maar bij concrete verandering.

Het is ónze taak, als socialistische beweging, om macht te organiseren waar die hoort: bij mensen. Niet bij het kapitaal. En dat, dat doen we door mensen te organiseren in strijd. Door mensen de macht terug te laten eisen. Onze beweging moet een middel zijn in de handen van jongeren. Om hun omgeving te veranderen. Om macht terug te pakken. Overal waar de macht in de verkeerde handen is: bij huisjesmelkers tegenover huurders, bij een baas over zijn personeel en bij een school over leerlingen. Daar moeten wij dat middel zijn waarmee mensen die macht kunnen terugeisen. Dus: de straat op, scholen, universiteiten en buurten in en mensen organiseren. Macht teruggrijpen.

Zoals we hebben gedaan met Young & United voor volwassen loon voor volwassen werk, met voetballers in Groningen voor verlichting en met huurders tegen allerhande louche huisjesmelkers.

Want heel veel kleine veranderingen veranderen de wereld. Maar het doet nog iets veel belangrijkers. Wanneer mensen samen strijden voor iets dat hen aan het hart gaat creëert dat gemeenschap. Als ze voelen dat ze gezamenlijk dingen kunnen veranderen, als ze ervaren dat ze samen machtig zijn, dan creëert dat zelfbewustzijn. Als wij mensen daarin kunnen steunen en organiseren, zijn we wat een socialistische beweging moet zijn: een emancipatiebeweging. En dan breken we resoluut, van onderop, met het neoliberale en individualistische denken dat we alles zelf maar moeten oplossen.

Elke kleine verandering die wij afdwingen met jongeren, is in essentie een overwinning op het kapitalisme. Dat is onze revolutie. En die revolutie, daar zitten we middenin.