Opinie / 4 juli '16 / Landelijk, Niet in mijn naam

Opinie: Stop de bommen, investeer in vrede

In januari 2016 besloot de Nederlandse regering om bommen te gaan gooien op Syrië, naast de bommen die al gegooid werden op Irak.Vanaf juli heeft België die taak van Nederland overgenomen. De keuze om bommen te gaan werpen in het Midden-Oosten is gevaarlijk en ineffectief. In plaats van terrorisme te bestrijden, creëren we een voedingsbodem voor extremisme. In achttien maanden vielen er meer dan 1300 burgerdoden door de westerse bommen. Terroristische groeperingen gebruiken de bombardementen openlijk om te rekruteren. Tijd voor echte oplossingen.

De Nederlandse en Belgische regeringen menen dat het zinvol is om meer geweld te brengen in een gebied dat al in oorlog verkeert. Zo denken ze onder andere het extremistische Islamitische Staat (IS)te kunnen verslaan. De regeringen staan niet stil bij het feit dat meer bommen zorgen voor nog meer oorlog, nog meer geweld en nog meer mensen die op de vlucht slaan.

Voedingsbodem
Er zijn in Syrië alleen al meer dan 280.000 slachtoffers en 11,6 miljoen mensen zijn op de vlucht. Oorlog is vreselijk en we moeten we er alles aan doen daar een einde aan te maken. Maar het gooien van westerse bommen staat politieke oplossingen in de weg.

Om de voedingsbodem voor IS weg te kunnen nemen, moeten er politieke en economische hervormingen komen. Om daartoe te komen, is een volledige wapenboycot nodig. Ook moeten de geldstromen richting IS in kaart gebracht worden, zodat landen die de extremistische beweging aantoonbaar financieel steunen, aangepakt kunnen worden. Ook de vredesonderhandelingen tussen het Assadregime en de oppositiepartijen moeten gesteund worden, net als een langdurig staakt-het-vuren.

Het is zeker niet de eerste keer dat het Westen zich bemoeit met het Midden-Oosten. En dat is nog zacht uitgedrukt. In de recente geschiedenis was er westerse bemoeienis in landen als Irak, Afghanistan en Libië.

In 2003 gebeurde dat in Irak onder het mom van massavernietigingswapens. Inmiddels weten we dat dit een grote leugen was en dat oliebelangen een belangrijke rol speelden. Het Midden-Oosten bezit 40 procent van de gasvoorraden en 50 procent van de olievoorraden in de wereld. Deze realiteit en de westerse belangen hierin staan niet los van de wil om te interveniëren in de regio.

Puin
Keer op keer blijkt ook dat ingrijpen de situatie alleen maar erger maakt. Irak, Afghanistan en Libië liggen in puin. Democratie breng je niet met bommen, vrijheid kun je niet opleggen. Mensen moeten zelf zeggenschap hebben over hun eigen land. Wij zouden ons ook niet voegen naar de ideeën van andere landen als die soldaten zouden sturen. Westerse bommen zorgen ervoor dat het extremisme zich verplaatst, dat het verder wordt aangewakkerd en dat de kans op aanslagen in Europa fors is vergroot. Dat laatste hebben we helaas al gezien, onder andere in Parijs en Brussel.

Daarom roepen wij, het Nederlandse Rood, jong in de SP, en het Belgische Comac, studentenbeweging van de PVDA, onze regeringen op om te stoppen met de bommen. Stop met deze uitzichtloze oorlog en kijk naar de echte oplossingen. Alleen zo zorgen we ervoor dat mensen in landen als Syrië, Irak en Libië weer een normaal leven kunnen opbouwen.

Bommen op het Midden-Oosten? Niet uit onze naam.

Dit artikel verscheen op 8-07-2016 in Trouw.