Blog / 21 april '17 / Landelijk, Klimaat

Lisa de Leeuw

Individuele consumptie of georganiseerd politiek verzet?

Het is misleidend om mensen het idee te geven dat ze het klimaatprobleem kunnen oplossen door anders te consumeren of een andere leefstijl aan te nemen. Individuen zonder echte politieke macht krijgen hiermee de schuld én de verantwoordelijkheid voor een probleem dat door anderen is gecreëerd. Een economisch systeem, waarin milieuvervuiling winstgevend is en grote bedrijven daar grif gebruik van maken, is het echte probleem. Dat systeem moet aangepakt worden.

Persoonlijke consumptie zorgt niet voor een machtsverschuiving weg van grote bedrijven of voor verandering van het economische systeem dat onze aarde kapot maakt. Persoonlijke consumptie is geen politieke daad en is geen georganiseerd politiek verzet. Sterker nog, het is contraproductief. Zonder het echte probleem aan te pakken zullen alle goede consumentenbedoelingen weinig uithalen. Het zal hoogstens gedesillusioneerde mensen opleveren en daarmee de beweging voor echte verandering een knauw geven.

Want om het klimaatprobleem op te lossen is juist dat nodig: een beweging van onderop voor een rechtvaardige economie, die in dienst staat van mens en milieu, en niet andersom.

Bekijk de korte film over dit onderwerp hieronder: