Blog / 22 augustus '17 / Landelijk, Huisjesmelker van het jaar

Janne van den Bosch

We laten ons niet uit het veld slaan

BNN -presentator Tim Hofman stelt in het YouTube-programma #BOOS wanpraktijken van, onder andere, huisbazen aan de kaak. Op 14 augustus werd hij samen met zijn cameraman het ziekenhuis in geslagen door Nijmeegse huisjesmelker Ton Hendriks. ROOD Nijmegen heeft zich solidair getoond met Hofman door een groot spandoek op te hangen bij het kantoor van Hendriks met de tekst: “Bij Ton betaal krijg je de volle mep”. Eerder ging Hofman al langs bij de Nijmeegse Emmy van der Tol, die in 2012 door ROOD werd uitgeroepen tot ‘Huisjesmelker van het jaar’.

Woningnood en huisjesmelkers zijn een groot probleem in Nederland. Door het kamertekort kunnen huisjesmelkers jongeren uitbuiten. Intimidatie, torenhoge huurprijzen en slecht onderhouden woningen zijn aan de orde van de dag. Het geweld dat Hofman te verduren heeft gekregen, laat de macht van de huisjesmelkers weer eens zien.

Huisjesmelkers zijn geen natuurverschijnsel. Hun praktijken worden mogelijk gemaakt door het neoliberale woonbeleid. Mede door woningnood durven huurders zich niet uit te spreken tegen wanpraktijken van hun huisbaas, omdat dan het gezegde ‘voor jou tien anderen’ opgaat. Ook hierdoor kunnen huisbazen hun huren hoog houden. In dit huidige beleid mist de zeggenschap van huurders. De woningcorporaties zijn niet meer van ons, maar van rijke directies, met dikke BMWs. Door een overheidsheffing op diezelfde corporaties worden de huren steeds hoger en verdwijnt de sociale huur. Wij willen de zeggenschap over onze woningen terug en de overheid zou in deze strijd aan onze kant moeten staan, en niet aan de kant van het kapitaal! Er moet meer gebouwd worden, de overheid moet weer een bondgenoot worden voor huurdersrechten en huurders moeten weer zeggenschap krijgen over de corporaties.

Het is toch achterlijk dat een handjevol huisbazen de macht heeft over zoveel huurders in Nederland? Onze regering laat huisjesmelkers gewoon hun gang gaan. Zij kiezen de kant van het grote geld. Ik vind dat de regering op moet komen voor de bevolking, voor iedereen. Huisbazen die hun huurders uitbuiten moeten aangepakt worden, en hard ook! Huurders worden door woningnood en het absurde woningbeleid in handen van huisjesmelkers gedreven. Het is tijd om zowel de huisjesmelkers als het beleid aan te pakken!