Nieuws / 28 september '19 / Klimaat

Historische klimaatstaking

Vrijdag 27 september kwamen wereldwijd miljoenen mensen op de been om te staken voor het klimaat. In Nederland waren maar liefst 35.000 mensen, veelal jongeren, bijeen in Den Haag om op te staan voor klimaatrechtvaardigheid. ROOD was vanzelfsprekend van de partij. Onze boodschap: change the system to save our planet!

De gevolgen van klimaatverandering worden wereldwijd merkbaar. De nood om daar wereldwijd op te handelen is steeds groter. Afgelopen jaar staakten al duizenden scholieren, later ook studenten en docenten. In maart werd dat opgevolgd met de grootste Nederlandse klimaatmars ooit: tienduizenden mensen liepen in Amsterdam mee. Kabinet Rutte kwam met een klimaatakkoord, maar dat is voor de stakers duidelijk onvoldoende en fout beleid. De actiebereidheid om mee te doen aan de wereldwijde staking bleek groter dan ooit, met 35.000 mensen die afreisden naar Den Haag. Met het huidige klimaatakkoord redden we de aarde niet, en verschuift tegelijk enorm veel vermogen naar de grootste verbruikers en vervuilers: de rijkste 10%. Dit proces zien we wereldwijd terug, wat laat zien hoe dit een probleem van het systeem in plaats van het individu is.

ROOD-voorzitter Arno van der Veen: ‘Onze wereld draait om winstbejag en dat gaat boven mens, natuur en milieu. Eindige grondstoffen worden, net als oneindige vervuiling, door de grote vervuilers gezien als gratis. Zo lang we in dat economische systeem leven, zullen we de aarde niet redden. Het is tijd voor een klimaatrevolutie, waarin we de zeggenschap over onze omgeving opeisen. Waarin we de rekening van de klimaatcrisis neerleggen bij de grote vervuilers in plaats van bij de mensen.’

Achteraf organiseerde ROOD samen met de SP een drukbezochte bijeenkomst in Café Schlemmer, genaamd ‘Klimaatstrijd = Klassenstrijd’. Hierin werd nog meer duidelijk hoe in het huidige systeem de lasten bij de armen, en de lusten bij de rijken komen te liggen. Daarnaast werd gepraat over hoe we de sociale strijd kunnen verbinden aan de strijd voor het klimaat. De komende tijd zullen hier vanuit de SP voorstellen voor gedaan worden. Meedenken en meedoen? Sluit je aan!