Klimaat

Change the system to save our planet, dat is de oplossing voor het klimaatprobleem.

100 grote bedrijven zoals Shell, ExxonMobil en BP zijn voor 70% verantwoordelijk voor het klimaatprobleem. Daar zijn aandeelhouders de baas en hebben werknemers of de samenleving als geheel niets te zeggen. Aandeelhouders zijn uit op snelle winsten en zo laag mogelijke kosten. Die winstmaximalisatie staat lijnrecht tegenover het belang van mens, natuur en milieu. Duurzame productie drukt de winsten, dus zal het grote geld daar nooit uit zichzelf voor kiezen.

ROOD vindt dat de rekening voor het klimaatprobleem niet bij de huishoudens moet worden neergelegd, maar bij de grote vervuilers. Dat kan alleen als we ons economisch systeem aanpakken en veranderen in een systeem waarin we de macht verschuiven van het kapitaal naar mensen. Op die manier veranderen we het economisch systeem naar een economie die mens en natuur dient, in plaats van andersom.

Ben je het hiermee eens? Laat dan hier je gegevens achter.