Klimaat

We leven in een kapitalistische economie waarin de winst van bedrijven boven alles gaat. Zo wordt onze wereld kapot gemaakt. Om het klimaatprobleem echt aan te pakken, is een beweging van onderop nodig, een beweging voor een democratische economie.

De afgelopen jaren voerden mensen massaal actie tegen vrijhandelsverdragen zoals TTIP. Deze handelsverdragen zijn een ernstige bedreiging voor mens, dier en milieu. Dankzij miljoenen mensen in Europa die een vuist hebben gemaakt tegen dit wurgakkoord is TTIP nu van tafel. Een enorm succes dat de kracht van gewone mensen laat zien, wanneer zij zich verenigen. Maar, we zijn nog niet klaar. Andere verwoestende vrijhandelsverdragen liggen op de loer.Om de klimaatproblematiek aan te pakken, moeten we ons verenigen en bedrijven dwingen naar ons te luisteren.

Vul je gegevens in via rood.sp.nl/klimaat om mee te doen met acties voor klimaatrechtvaardigheid