Get the Shell out of here!

ROOD sloeg vanmiddag symbolisch een eend - symbool voor WC eend-wetenschap, ofwel commerciële gekleurde wetenschap - stuk op de campus van de Erasmus universiteit. Het was een ludiek protest voor onafhankelijke wetenschap. De Erasmus universiteit is de laatste weken in opspraak omdat ze zeer innige banden heeft met bedrijven. Zo bleek Shell zowel onderzoek te kleuren als directe invloed te hebben op het onderzoeksprogramma.SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: "Wij willen een wetenschap zonder Shell. De commercialisering moet stoppen. Juist onafhankelijke wetenschap heeft in het verleden vaak gezorgd voor grote doorbraken. Doorbraken die we nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld energie en klimaatverandering. Commercialisering zorgt voor stagnatie."

Vorig jaar voerde ROOD ook al actie actie tegen WC eend-wetenschap en voor onafhankelijke wetenschap. De universiteit verklaarde toen dat dit probleem niet speelde op de Erasmus universiteit, flyeren voor een debat over dit thema was volgens de universiteit illegaal. ROOD-woordvoerder Arno van der Veen: "We hebben op een pijnlijke wijze gelijk gekregen. We waarschuwden voor te innige banden met Shell. Nu blijken de gevolgen inderdaad groot. Shell kleurt onderzoek en onderwijs. Tijd voor een universiteit zonder Shell-wetenschap. Wij willen onafhankelijke wetenschap"