Nieuws / 27 februari '20 / Amsterdam

Herdenking Februaristaking 2020

Eergisteren, op 25 februari, herdachten wij de Februaristaking. Als socialisten, als ROOD, en als burgers. Het is goed om te zien dat er nog steeds een mensenmassa bij stilstaat, dat de Februaristaking nog altijd belangrijk gevonden wordt, en dat mensen ondanks weer en wind zich verzamelen om een bijzonder belangrijk moment van onze geschiedenis te herdenken. Om een staking, georganiseerd door de Communistische Partij in opstand tegen de Jodenvervolging van de bezettende macht tijdens de Tweede Wereldoorlog, te herdenken. Om stil te staan bij een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid, burgerlijke solidariteit en verantwoordelijkheid van de medemens. Een volksdaad, niet ingegeven door een machthebber, regering, of bestuur. 

De sprekers bij de herdenking van 2020 waren echter vertegenwoordigers van bestuur, van overheid. Met name het spreken van de Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, valt uit de toon met de staking van toen. Als minister is hij tenslotte verantwoordelijk voor het terugdringen en hard aanpakken van burgerlijke ongehoorzaamheid in het kader van klimaatstrijd, en de repressie, detentie en het terugsturen van vluchtelingen. Beide sluiten niet aan bij het herdenken van een solidariteitsactie met een verdrongen en vervolgde groep mensen. 

Bij het herdenken van een volksopstand tegen onrechtvaardigheid, moet het volk aan het woord zijn – niet de staat. Het belang van een staking als deze, wat benadrukt werd door zowel de minister als dhr. Terlouw, is juist de burgerlijke ongehoorzaamheid, juist het opstaan tegen een overheid bij tekenen en het ervaren van onrechtvaardigheid. Daar past een toespraak vanuit de overheid niet bij. Het is ongepast om als minister in een tijd waarbij het Malieveld vrijwel wekelijks gevuld wordt door docenten, verpleegkundigen, studenten, kinderen, en de klimaatbeweging protestpolitiek te verheerlijken voor de bühne, en het in de praktijk niet te tolereren. 

Geef bij de volgende herdenking het woord aan de protestbewegingen van nu, de mensen die de traditie van de Februaristaking in stand houden, en de herinnering eer aandoen. Tolereer geen overheidsovername van onze eindelijk weer opbloeiende opstandcultuur. De overheid is daar immers nooit onderdeel van geweest.