Nieuws / 3 september '18 / Amsterdam

Stop de bezuinigingen in het onderwijs!ROOD, Jong in de SP in Amsterdam trapt de start van het nieuwe academische jaar af met een banner drop op de UvA maagdenhuis , protesterend tegen de nog steeds voortdurende bezuinigingen in het onderwijs.

Nog deze week kwam het nieuws naar buiten dat het laatste kabinet al haar beloftes op onderwijs heeft gebroken, en de strenge bezuinigingspolitiek verder gaat. Studenten en docenten zijn er de dupe van dat het hoger onderwijs steeds moeilijker te betreden is voor nieuwe studenten, vooral voor hen met ouders met een laag inkomen.

Daarom voerde ROOD, Jong in de SP, 3 september op de UvA, een actie tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Terwijl de universiteits- en studentenbesturen een feestje aan het vieren waren maakte ROOD samen met de studenten van de Humanities Rally een vuist tegen het bezuinigingsbeleid dat al jaren wordt gevoerd door de regering. Deze vuist werd uitgedragen door een groot spandoek op de trap van het het maagdenhuis te bevestigen waar het bestuur vervolgens zou gaan borrelen. ‘Een andere keuze is mogelijk’ is de boodschap die ROOD vandaag wilde uitdragen. De keuze om minder te bezuinigen en meer te investeren in de kwaliteit van het onderwijs van de studenten en het verlagen van de werkdruk.

ROOD contactpersoon Anne Kaal: Sinds 2000 is de bijdrage die het rijk betaalt per student met ongeveer een kwart gedaald en dit kabinet bezuinigt nog eens bijna 200 miljoen extra op het gehele onderwijs. De werkdruk onder studenten en docenten stijgt en opleidingen worden geschrapt of samengevoegd. Universiteiten zijn bedrijven geworden. Fabrieken van studenten. Het is tijd om te investeren in studenten, niet te bezuinigen op onderwijs